Azərbaycanın əmək qanunvericiliyinin işçilərin hüquqlarını daha çox müdafiə etməsi  əmək müqavilələrinə və tərəflərin razılaşmalarına xüsusi diqqət yetirilməsini zəruri edir. Xüsusilə bəzi hallarda, əmək və mülki hüququn sərhədləri o qədər qarışıq olur ki, həll yolları tapmaq üçün peşəkar yanaşmaya ehtiyac duyulur.

Biz nə təklif edirik

CLC-nin hüquq komandasıəmək və işəgötürmə sahəsində müştəriləri müvafiq preventiv və məsləhət xarakterli xidmətlərlə təmin edir. Bizim fəaliyyət göstərdiyimiz sahələr sırasında aşağıdakılar vardır:

 • əmək müqavilələrinin, kollektiv sazişlər, daxili siyasətlər (Etik Qaydalar və s.)  kimi hüquqi sənədlərin hazırlanması və təhlili
 • HR idarəetməsi məsləhətləri
 • əcnəbilərin işəgötürülməsi və əcnəbilərin işəgötürmə müqavilələri üzrə məsləhətləşmələr
 • tərəflərin əmək mübahisələri zamanı təmsil edilməsi
 • hüquqi prosedurlar zamanı müdafiənin təşkili və bütün məhkəmələrdə işlərin izlənilməsi
 • mümkün olan ən sərfəli vasitələrlə işçilərin işə götürülməsi üçün rahat həllər
 • işəgötürmənin nəticəsi olaraq qanunvericilik tələblərinə əməl edilməsi
 • ödəniş cədvəli sisteminin yaradılması
 • HR siyasətinin və prosedurlarının hazırlanması
 • işçilərin attestasiyası, işçilərin işdən azad edilməsi
 • digər işəgötürmə ilə əlaqədar məsələlərdə məsləhətləşmələr